Makro Media artikkel

Artikkel på uia.no om Makro Media.

Gjennom mediebyrået «Makro Media» tar studenter oppdrag for eksterne kunder. En av filmene nærmer seg to millioner visninger.

Makro Media artikkel