Makro Media artikkel

Filmteamet: Mari Halvorsen, Kim Andre Jørgensen og Lars Nicolay Løvdal