Eksamensoppgave i applikasjonsutvikling

Eksamensoppgaven i faget Applikasjonsutvikling på skolen gikk ut på å lage en web-applikasjon med bruk at HTML, CSS, JavaScript, jQuery Mobile, PHP og MySQL.

Applikasjonen skulle være en nettbutikk for et fiktivt firma som heter Helseflora, i butikken skulle de selge helsebringende planter. Her skulle brukere kunne registrere kontoprofil og bestille produkter. Det skulle også være mulighet for å registrere en administrator som kunne slette og legge til produkter.

Applikasjonen skulle lett kunne konverteres til en hybrid-app.

Oppgaven gikk veldig bra, og vi lærte masse!

Applikasjonsutvikling