Mediegrafiker og multimediedesigner

Katrine Kolnes

Her viser jeg frem noe av det jeg har laget.

Grafisk design

Web

Foto

3D

Video

Motion graphic

Blogg

Kalligrafi

Kalligrafi

Roadworks bil i 3D

Hvem er katkoln?

Foto: Mari Halvorsen

Foto: Mari Halvorsen

Mitt navn er Katrine Kolnes, derfor forkortelsen «katkoln».  Jeg har en bachelor innen Multimedieteknologi og -design som jeg tok ved Universitetet i Agder. Jeg har også svennebrev som Mediegrafiker, og flere års erfaring fra reklamebransjen.

“Design is the conscious effort to impose a meaningful order”

– Victor Papanek

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Se mer av min bakgrunn her

Kontakt meg